USF  

MAJ 2019

7 Tisdag         19,00 MeditationÖppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr14 Tisdag        19,00 MeditationÖppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                    Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr16 Torsdag       19,00 Seans.        Eva Nirk, Uppsala               


                         18,45                   Information för nya medlemmar21 Tisdag        19,00 MeditationÖppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                    Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr


                   GLAD SOMMAR!
                         

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 kr


Arbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala