USF  

FORUMETS LOKAL 

Övre Slottsgatan 14 B, källarplanet. (bakom Universitetshuset). OBS! Porttelefon, gå in i valvet vänster. Grön dörr. Ringklocka, invänta svar och öppning av port.

Tid och sammankomster anges i programmet.

Kom ALLTID i god tid, särskilt då nya medlemskort skall lösas.

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 kr


Arbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala