USF  

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 krArbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala