USF  


8 Tisdag        19,00 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr15 Tisdag      19,00 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr22 Tisdag      19,00 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr29 Tisdag      19,00 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr31 Torsdag   19,00 Seans.            Bo Bergman, Stockholm

               

                     18,45                      Information för nya medlemmarJANUARI 2019

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 kr


Arbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala