USF  

AUGUSTI 2019


20 Tisdag      19,00 Meditation.     Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr27 Tisdag      19,00 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt. Fika 20 kr       

SEPTEMBER 2019


3 Tisdag        19,00 Meditation.     Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                   Gäst 20 kr, medlem fritt.
5 Torsdag     19,00 Seans          

                     

                       18,45                     Information för nya medlemmar


       

30 Tisdag       19,15 Meditation.    Öppen meditationsgrupp för alla intresserade

                                                    Gäst 20 kr, medlem fritt. Ledare: R Gehrke.

                                                  GLAD SOMMAR!

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 kr

Arbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala