USF  

USF är ett ideellt forum

Forumets ändamål är att väcka intresse för och sprida kunskap om  en andlig dimension och för livets fortsättning efter den fysiska kroppens död.

Vi vill även visa vägen till en fördjupad personlig utveckling i kärlek, tolerans och tjänande samt ge insikt om de andliga lagar, som styr våra liv.

Att utan att vilja binda någon vid en viss trosbekännelse framhålla människans personliga ansvar för tankar, ord och gärningar.

Inträdesavgifter

Seansakt: 80 kr/medlem

120 kr för gäst.

Meditation ej medlem 20 krArbetsgruppen förbehåller sig rätten till ev. ändringar beträffande program och avgifter.

                                Webdesign: CaLa Uppsala